Norsk forening for geriatri ønsker å ha et dokument som gir oss oversikt over alle enheter for geriatri ved norske sykehus. Håpet er at vi gjennom en dugnad kan få en bedre oversikt. 


Om du er lei av å svare på dette spørsmålet, kan dette blogginnlegget være til hjelp. 

Avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

STOPPFrail er et forskrivningsverktøy beregnet for å avslutte behandlingen med visse legemidler hos skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid. Denne versjonen er oversatt og tilpasset norske forhold av Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Aina Langørgen, Olav Spigset og Marit Stordal Bakken. Du finner STOPPFrail i overiskten over tester og registreringsskjema. 


Kompetanseområdet i smertemedisin ble vedtatt av Landsstyret i mai 2016. De endelige reglene ble vedtatt av Sentralstyret i 2017, sakkyndig utvalg oppnevnt våren 2017 og nå starter vi opp arbeidet med å utvikle utdanningsprogrammet.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Nyttig informasjon for deg som er under utdanning i geriatri (eller som tenker på å starte).

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land. NGFs nyhetsblad, GeroNord, kommer ut tre ganger per år og du finner det som PDF på nettsidene til NSA.

Kompetansesenteret har sin plassering ved Psykiatrien i Vestfold HF og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.