Det er fortsatt mulig å sende inn abstract til den europeiske deliriumkonferansen som blir arrangert i Oslo 16. og 17. november i år. Fristen for å sende inn abstract er 1.september. Innen 15. september kan man melde seg på til redusert pris! Les mer på nettsidene til konferansen

The European Academy for Medicine of ageing (EAMA) arrangerer et kurs over to år der målet er å utveksle kunnskap om geriatri og etablere nettverk blant geriatere i europa. NGF har prioritert å støtte kandidater fra Norge som vil delta, og som et resultat er det siden 2009 kun tre land som har hatt flere gjennom dette kurset. 

ESO (European Stroke organisation) sin kongress European Stroke Organisation Conference (ESOC) har langt på vei tatt over for European Stroke Conference som den førende kongressen innen europeisk slagmedisin. Det var således en kongress med fallende besøkstall og lite samarbeid med legemiddelindustrien vi besøkte i Berlin de siste dagene i mai måned. Håkon Ihle-Hansen og Guri Hagberg refererer. 

Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. I en artikkel i Tidsskriftet foreslår forfatterene å bruke 4AT som screeningverktøy til dette formålet.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Nyttig informasjon for deg som er under utdanning i geriatri (eller som tenker på å starte).

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land. NGFs nyhetsblad, GeroNord, kommer ut tre ganger per år og du finner det som PDF på nettsidene til NSA.

Kompetansesenteret har sin plassering ved Psykiatrien i Vestfold HF og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.