Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. I en artikkel i Tidsskriftet foreslår forfatterene å bruke 4AT som screeningverktøy til dette formålet.

Historiens første utgave av GERIATRISK HØSTMØTE går av stabelen onsdag 18.oktober 2017.

Arrangøren jobber for at Geriatrisk høstmøtet skal gi tellende kurstimer for leger! Hold av datoen allerede nå.

Den 7. Norske Geriatrikongressen ble arrangert i Gamle Logen i Oslo 24. og 25. mai. Kongressen hadde om lag 200 deltakere og nesten halvparten av disse var leger. Om du ikke var blant deltakerene, kan du lese en oppsummering her! 

16. og 17. november 2017 blir den europeiske deliriumkonferansen arrangert på Hotel Bristol i Oslo. Dette er en gyllen mulighet til å lære mer om denne tilstanden! 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Nyttig informasjon for deg som er under utdanning i geriatri (eller som tenker på å starte).

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land. NGFs nyhetsblad, GeroNord, kommer ut tre ganger per år og du finner det som PDF på nettsidene til NSA.

Kompetansesenteret har sin plassering ved Psykiatrien i Vestfold HF og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.