Helsebiblioteket har nå publisert fagprosedyrer for forebygging og behandling av delirium. Gratulerer til Paal Naalsund og kolleger ved Haraldsplass med en fantastisk innsats!

Den 26. april 2018 inviteres helsepersonell som har interesse for eldre med lavenergibrudd til heldagsmøte på Oslo Plaza. Møtet og servering er gratis, og det varer fra 10 til 17. Påmelding innen 1.mars. 

Norsk forening for geriatri ønsker å ha et dokument som gir oss oversikt over alle enheter for geriatri ved norske sykehus. Håpet er at vi gjennom en dugnad kan få en bedre oversikt. 


Om du er lei av å svare på dette spørsmålet, kan dette blogginnlegget være til hjelp. 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Nyttig informasjon for deg som er under utdanning i geriatri (eller som tenker på å starte).

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land. NGFs nyhetsblad, GeroNord, kommer ut tre ganger per år og du finner det som PDF på nettsidene til NSA.

Kompetansesenteret har sin plassering ved Psykiatrien i Vestfold HF og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.