16. og 17. november 2017 blir den europeiske deliriumkonferansen arrangert på Hotel Bristol i Oslo. Dette er en gyllen mulighet til å lære mer om denne tilstanden! 

Den 15.mars markeres verdens deliriumdag for første gang. Delirium blir fremdeles ofte oversett, så bruk dagen til å spre kunnskap om diagnosen! 

Det er åpnet for påmelding til EUGMS som finner sted i Nice 20. - 22. september. 

ADVANTAGE Joint Action Frailty –  er et initiativ fra EU-kommisjonen.

Målsetningen er å lage en handlingsplan for forebygging av skrøpelighet (frailty) og funksjonssvikt hos eldre i Europa. Anette Hylen Ranhof har fått den viktige oppgave å spre informasjon om dette i Norge – slik at handlingsplanen kan følges opp og implementeres når den er ferdig om 3 år.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Nyttig informasjon for deg som er under utdanning i geriatri (eller som tenker på å starte).

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er tilsluttet Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) som er en sammenslutning av de gerontologiske og geriatriske foreninger i de fem nordiske land. NGFs nyhetsblad, GeroNord, kommer ut tre ganger per år og du finner det som PDF på nettsidene til NSA.

Kompetansesenteret har sin plassering ved Psykiatrien i Vestfold HF og Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.