Tester og registreringsskjemaer

Tester og registreringsskjemaer

Her finnes et utvalg av de mest sentrale tester og skåringer til bruk i daglig geriatrisk praksis, samt skjemaer for strukturert klinisk vurdering.  

Mer om emnene