GERIATRISK HØSTMØTE ONSDAG 18.OKTOBER 2017 – HOLD AV DATOEN!

Historiens første utgave av GERIATRISK HØSTMØTE går av stabelen onsdag 18.oktober 2017.

Arrangøren jobber for at Geriatrisk høstmøtet skal gi tellende kurstimer for leger! Hold av datoen allerede nå.

Orto-geriatri, akuttmedisinske geriatriske problemstillinger og nye nasjonale retningslinjer for behandling av henholdsvis hjerneslag og demens er blant temaene som vil bli å finne på programmet. 

Høstmøtet arrangeres av Kvalitetsutvalget i Norsk geriatrisk forening, i samarbeid med foreningens styre, og målgruppen for møtet er geriatere, leger i spesialisering og andre leger med interesse for geriatri. Årsmøtet i Norsk geriatrisk forening arrangeres senere samme dag.