Geriatrisk høstmøte godkjent som kurs

Geriatrisk høstmøte godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i indremedisin og geriatri.

Høstmøtet arrangeres i Oslo 18.oktober. Programmet er variert og aktuelt både for geriatere og leger i spesialisering med interesse for geriatri.

Påmelding gjøres på e-mail til nholand@online.no  innen 11.oktober