Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail

Norsk oversettelse av forskrivningsverktøyet STOPPFrail

Avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

STOPPFrail er et forskrivningsverktøy beregnet for å avslutte behandlingen med visse legemidler hos skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid. Denne versjonen er oversatt og tilpasset norske forhold av Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Aina Langørgen, Olav Spigset og Marit Stordal Bakken. Du finner STOPPFrail i overiskten over tester og registreringsskjema. 


STOPPFrail består av 27 kriterier relatert til potensielt uhensiktsmessige legemidler for skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid. STOPPFrail er utarbeidet uavhengig av setting og kan støtte beslutningsprosesser omkring avmedisinering av skrøpelige eldre.

Det er ikke sikkert at pasienten blir verken friskere eller lever lengere ved avmedisinering. Det er heller ikke hensikten. Målet er å redusere risikoen for unødvendige bivirkninger, og å seponere legemidler som er uhensiktsmessige eller mangler indikasjon og dermed sikre pasienten best mulig livskvalitet.

Vi minner om at verktøyet STOPPFrail, og de mer generelle STOPP- og START-rådene, er verktøy som kan støtte, men aldri erstatte, gode kliniske vurderinger. Ny kunnskap og evidensbaserte råd vil også gjøre at noen av rådene blir utdaterte. For skrøpelige eldre må STOPPFrail benyttes i sammenheng med andre tiltak, det være seg palliativ omsorg, tverrfaglige legemiddelgjennomganger, god opplæring av ansatte, tett dialog med den eldre pasienten og familien, og god og tilpasset legemiddelinformasjon.