Nytt kompetanseområde

Nytt kompetanseområde

Kompetanseområdet i smertemedisin ble vedtatt av Landsstyret i mai 2016. De endelige reglene ble vedtatt av Sentralstyret i 2017, sakkyndig utvalg oppnevnt våren 2017 og nå starter vi opp arbeidet med å utvikle utdanningsprogrammet.