Verdens deliriumdag

Den 15.mars markeres verdens deliriumdag for første gang. Delirium blir fremdeles ofte oversett, så bruk dagen til å spre kunnskap om diagnosen! 

Les mer om verdens deliriumdag her.

På nettsiden finnest det plakater (på norsk!) med informasjon til helsepersonell og pårørende. Print ut og heng opp!