Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning er et tilbud til de sykehus som har geriatrisk virksomhet. Møtene finner sted tirsdager kl 1430 - 1530 i uker med like nummer. Alle deltakerne kobles sammen i et telefonmøte og ser samtidig på lysbildene på sine respektive datamaskiner.

De enkelte enhetene må nå selv ringe opp. Møtet starter presis kl 14.30, så dere må ringe opp 5-10 min før for å være klar ved møtestart. Ha klar navn på kontaktperson på din avdeling og telefonnummer som møtet skal belastes når dere ringer.

OBS!! Det er nytt telefonnummer man må bruke for å koble seg til møtene. Det nye nummeret er: 80088860. For å komme inn i møtet må man taste en PIN-kode. For GerIT er PIN-koden 438965#.   

Påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost  l.o.watne@gmail.com. Sykehus som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. Hvert sykehus må selv dekke utgiftene for sin egen deltakelse i telefonmøtet.

Forut for undervisningen må alle deltakerne kopiere den aktuelle PowerPoint-filen over til sin egen PC. Under selve undervisningen må man ha en PC med PowerPoint og en høyttalende telefon, eventuelt fremviser dersom man er mange.

Mer om emnene