Veiledere

Du kan ogå laste ned NGF veilederen i generell gynekologi som APP:

icon google play Logo Appstore

NFOG har samlet en engelsk utgåve av utvalgte kapittler i de ulike nasjonale veiledere:
Sjå link >>

Andere nyttige fagressurser:

Uptodate
K
linisk nyttig database som blir oppdatert jevnlig. Legger ofte amerikanske retningslinjer til grunn.

Oncolex
Oncolex er et norsk oppslagsverk om kreftdiagnostikk og behandling.

RELIS
Produsentuavhengig informasjon om legemidler. Særlig nyttig når det gjelder evidens basert bruk av legemidler i graviditet og under amming.

BMJ Best Practice: Obstetrics & Gynecology

Legemiddelhåndboka
Norsk ressurs om amming og legemidler