Søknad om reisestipend til Norsk Indremedisinsk Forening (NIF) skal innholde motivasjonsbrev, CV og kostnadsoverslag (registrering, reise og overnatting). Uttalelse fra veileder skal vedlegges for LIS. Deltagere som sender inn abstrakt blir prioritert. Søknad sendes til v.sarna@hotmail.com.

Velkommen til 4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen som skal holdes
15 og 16. februar 2018, Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Presentasjoner fra Indremedisinsk høstmøte 2017 er nå tilgjengelige på våre nettsider!

Temanummer om elektrolyttforstyrrelser. Les blant annet om hyponatremi, patofysiologi, diagnostikk og behandling; binyrebarksvikt, årsak, diagnositikk og behandling; samt elektrolytt- og osmolaitetsforstyrrelser ved diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemisk tilstand hos voksne.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Her finner du kurs relatert til indremedisin.

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for indremedisin.

Hematolog. Gastroenterolog. Nefrolog. Lungelege. Infeksjonsmedisiner. Kardiolog.

 

  • Fremmer indremedisinens plass i norsk helsevesen
  • Er en aktiv deltager i den politiske debatt i Legeforeningen og i samfunnet
  • Har Høstmøtet som sin viktigste samlingsplass for medlemmene
  • Trenger aktive medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av landet
  • Bruker sin nettside på www.legeforeningen.no aktivt
  • Enhver indremedisiner burde være medlem hos oss - er du?

Bli medlem

Helse- og omsorgstilbud for leger
Legeforeningen har etablert et landsdekkende kollegialt helse- og omsorgstilbud som kan benyttes av alle leger. Les mer