Indremedisinsk høstmøte 2016

Årets Indremedisinske høstmøte finner sted torsdag 13. oktober kl. 08.30 - 16.15 og fredag 14. oktober kl. 08.30 - 16.00. Sted: Hotell Bristol, Oslo (Maudsalen).

NB! Nytt møtelokale!

Torsdag har vi temaet "Akutt indremedisin", med foredrag over ulike akuttmedisinske emner. Samme dag holder vi debatt: Er tiden moden for en ny spesialitet i akuttmedisin?

Fredag har vi overskriften "Nytt fra de indremedisinen", med foredrag om ny diagnostikk, ny behandling, eller andre framskritt.  Samme dag avholdes foreningens Årsmøte.

Se program i høyre meny.

Det er ingen forhåndspåmelding. Møtet gir 15 tellende kurstimer som valgfritt kurs til spesialiteten indremedisin og som klinisk emnekurs til spesialiteten allmennmedisin. Ved registrering på møtet og betaling av kursavgift kr 500,- mottar du kursbevis. Det serveres lunsj begge dager.

Velkommen til Høstmøtet!

Med vennlig hilsen
Rune Isene
Leder, Høstmøtekomitéen"

Mer om emnene