Indremedisinsk høstmøte 2017

Indremedisinsk høstmøte 2017 arrangeres som vanlig på torsdag og fredag i uke 42, det vil si 19. og 20. oktober 2017. Program er under utarbeidelse. Se oversikt over kommende års høstmøter i artikkelen.

Indremedisinsk høstmøte er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass.

Høstmøtet teller 15 kurstimer som valgfritt kurs til spesialisering i indremedisin, og dessuten klinisk emnekurs i allmennmedisin. Det er ingen forhåndspåmelding, du registrerer deg på møtet. Kursbevis utdeles mot betaling av kursavgift kr 500,-. Det serveres lunsj og forfriskninger begge dager.

Arrangementet legges alltid til torsdag og fredag i uke 42. For de kommende årene faller dette på følgende datoer:

  • 19. - 20. oktober 2017
  • 18. - 19. oktober 2018
  • 17. - 18. oktober 2019
  • 15. - 16. oktober 2020
  • 21. - 22. oktober 2021

Mer om emnene