Indremedisinsk høstmøte

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte 2017! Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo. Dato: Torsdag 19.10. og fredag 20.10. kl. 09.00-16.30. Se program!

Indremedisinsk høstmøte er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass.

Høstmøtet teller 15 kurstimer som valgfritt kurs til spesialisering i indremedisin, og dessuten klinisk emnekurs i allmennmedisin. Det er ingen forhåndspåmelding, du registrerer deg på møtet. Kursbevis utdeles mot betaling av kursavgift kr 500,-. Det serveres lunsj og forfriskninger begge dager.

Program
Torsdag 19.10.
Tema: Metabolsk syndrom
Tema: Ultralyd i indremedisinen. Det legges opp til muligheter for å øve selv, på ultralyd-simulator

Fredag 20.10.
Faglige nyheter fra alle de ulike indremedisinske grenene.
Årsmøte i Norsk Indremedisinsk forening

Indremedisinsk høstmøte legges alltid til torsdag og fredag i uke 42. For de kommende årene faller dette på følgende datoer:

  • 19. - 20. oktober 2017
  • 18. - 19. oktober 2018
  • 17. - 18. oktober 2019
  • 15. - 16. oktober 2020
  • 21. - 22. oktober 2021

Mer om emnene