Indremedisinsk høstmøte 2018

På denne tiden av året, når trærne står i blomst og solfylte dager gir en forsmak på sommeren, begynner vi i komitéen å glede oss til høsten.  

Høstens faglige høydepunkt er ikke før i uke 42 (torsdag 18. og fredag 19. oktober) -  men tanker svirrer, planer legges og mailer sendes landet rundt allerede. 

I disse tider, når spesialistutdanningen er blitt et studium i seg selv, forsøker vi å lage et møtepunkt med et bredt indremedisinsk fokus. 

Vi håper at programmet gjenspeiler helheten i den forgrenede virkeligheten, ved å invitere foredragsholdere fra alle indremedisinske spesialiteter. Det er også viktig å ha med dyktige kolleger fra hele landet. 

I år har vi valgt "Akutt- og intensivmedisin" som tema torsdag 18. oktober. De fleste av oss møter kritisk syke pasienter enten i akuttmottakene eller på de medisinske overvåkningsavdelingene, og det er få ting i vår legehverdag som skremmer mer enn å oppleve at livet henger i en tynn tråd. Vi håper denne dagen vil bidra til å utvide kunnskapsfeltet og øke tryggheten blant leger. 

Fredagen er, som tidligere, forbeholdt grenspesialitetene, der det blir belyst nye retningslinjer, behandlingsmetoder eller spennende nyvinninger innenfor de ulike fagfeltene. Da får vi "siste fagnytt" på gullfat, og hvem ser ikke fram til det? 

Vi ønsker at Indremedisinsk høstmøte skal bli en arena for faglig "påfyll" og hyggelig sosialt samvær med kolleger fra hele landet. Drømmen er at representanter fra alle landets sykehus skal hilses velkommen på Hotel Bristol i Oslo i uke 42. Hold av datoene – det blir uke 42 hvert år.

Til høsten har vi også planer om et kveldsprogram for LIS-legene, og håper at mange leger i spesialisering søker seg fri allerede nå! Og husk at dere får 15 tellende kurstimer ved å delta på høstmøtet! 

Vær velkommen! 

Hilsen Høstmøtekomitéen. 
Ved Trond Vartdal, Cecilie H. Nordmo og Maya Bass

Mer om emnene