Indremedisinsk høstmøte 2018

Velkommen til høstmøte for Norsk Indremedisinsk forening.

Tidspunkt: 18. og 19.oktober 2018, kl 0900 til 1630 begge dagene.

Lunsj kl 1230-1330 begge dagene. 

Eget kveldsmøte for leger i spesialisering torsdag 18.10 kl 1700-1930. 
  
Foreløpig program:

Torsdag 

  • Akutt- og mottaksmedisin
  • 1700-1930: Eget program for leger i spesialisering, inkludert mat og drikke. Eget program annonseres senere

Fredag 

  • Faglige nyheter fra de enkelte grenspesialiteter
  • Årsmøte for norsk indremedisinsk forening

Velkommen! 
Hilsen 
Norsk indremedisinsk forening, ved Kurskomiteen. 

Mer om emnene