Spesialitetskomite

member

Per Mathisen

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23 07 00 00

member

Bjørn Jørgensen

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

member

Rolf Espen Falk Christiansen

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk avdeling - Haukeland

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital