Spesialitetskomite

member

Per Mathisen

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23 07 00 00

member

Bjørn Jørgensen

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

member

Rolf Espen Falk Christiansen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Øyvind Mikkelsen Ottestad

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Kongsvinger

member

William Siljan

Varamedlem