Spesialitetskomite

member

Per Mathisen

Leder
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
Telefon: 23 07 00 00

member

Bjørn Jørgensen

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

member

Rolf Espen Falk Christiansen

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk avdeling - Haukeland

member

Marjut Sarjomaa

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
Telefon: 35 00 35 00

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital