Styret

Årsmøtet i Norsk indremedisinsk forening (NIF) valgte nytt styre den 5. november 2015.

Styreleder

  • Hanne Thürmer

Styremedlemmer

  • Knut Lundin
  • Elisabeth K. Vesterbekkmo
  • Vikas Sarna (Norske Yngre Indremedisinere - NYI)
  • Stephen Hewitt (Indremedisineren)
  • Rune Isene (Høstmøtekomiteen)
  • Bjørn Jørgensen (Spesialitetskomitéen)

member

Hanne Louise Thürmer

Leder
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
Telefon: 35003500

member

Knut Erik A. Lundin

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Vikas Kumar Sarna

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Stephen Hewitt

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Bjørn Jørgensen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus