Styret

member

Hanne Louise Thürmer

Leder
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
Telefon: 35003500

member

Knut Erik A. Lundin

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Vikas Kumar Sarna

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Stephen Hewitt

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Bjørn Jørgensen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

Mer om emnene