Indremedisineren

Indremedisineren er et fagtidsskrift rettet mot norske leger som arbeider innen fagomådet indremedisin, med dets ulike grenretninger. Indremedisineren sendes ut til alle medlemmer av Norsk indremedisinsk forening (Nif), som for tiden er ca 2000, samt til andre med interesse for faget, som sykehusavdelinger, medisinske læresteder, forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer. Indremedisineren presenterer relevant faglig og fagpolitisk stoff fra norske miljøer, samt noe internasjonalt rettet stoff av allmen interesse. Vi ønsker å legge til rette for at terskel og takhøyde gir rom for en allment engasjert indremedisiner å ytre seg.

Faksimile av fagtidsskriftet Indremedisineren

Alle utgaver av Indremedisineren

 • Nr. 3/2017

  Temanummer om elektrolyttforstyrrelser. Les blant annet om hyponatremi, patofysiologi, diagnostikk og behandling; binyrebarksvikt, årsak, diagnositikk og behandling; samt elektrolytt- og osmolaitetsforstyrrelser ved diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemisk tilstand hos voksne.

 • Nr. 2/2017

  S. aureus blodbaneinfeksjon - hvilken rolle spiller bakteriene? Akutt reversering av dabigatran med antidot. Kronisk nyresykdom og forstyrrelser i kalsium- fosfatomsetningen. Blodutstrykningsaften i Tromsø.

 • Nr. 1/2017

  Akutt leversvikt, samfunnservervet lungebetennelse, Norsk hjerteinfarktregister og dobbelt intraperitoneal kunstig pancreas.

 • Nr. 4/2016

  Les om Høstmøtet 2016, Zikafeber, bronkial termoplastikk for behandlingsrefraktær atma og historisk tilbakeblikk på nyretransplantasjon.

 • Nr. 3/2016

  Temanummer om klinisk immunologi. Les om autoimmune leversykdommer, glomerulonefritter og immunsuppresjon ved organtransplantasjon.

 • Nr. 2/2016

  Temanummer om sepsis. Les om inflammatorisk tarmsykdom, kardiologiske "device" og fra pest og kolera til AIDS og Ebola ...

 • Nr. 1/2016

  Indremedisinsk historie. Les også om primær hyperaldosteronisme, hjerte- og karregisteret og geriatrikongress 2015.

 • Nr. 4/2015

  Jubileumsnummer! NIF 100 år! Les om Høstmøtet 2015, Ostemyolitt - gammel sykdom med mange ansikter, Myelomatose og nye behandlingsmuligheter, samt nye behandlingsalternativer ved PSC.

 • Nr. 3/2015

  Temautgave om hjertesvikt. Les om blant annet kardio-onkologi og om Indremedisinsk høstmøte 2015.

 • Nr. 2/2105

  LIS i akuttmottak, endoskopisk behandling av øvre GI-blødning, idiopatisk lungefibrose samt American College of Physicians (ACP).

 • Nr. 1/2015

  Ebola i Vest-Afrika, Monogene autoimmune sykdommer som læremestre, Trombolytisk behandling er fortsatt aktuelt ved STEMI samt indremedisin og krav til fremtidens akuttilbud.

 • Nr. 4/2014

  Kols er hovedtemaet i dette nummeret av Indremedisineren. Les også om Hepatitt C, terapeutisk hyptermi, prioriteringsutvalget, og om Indremedisinsk høstmøte 2014.

 • Nr. 3/2014

  Feber av ukjent årsak. Dette er temaet i siste utgave av Indremedisineren. Les også om Helicobacter pylori og gastrin, om feber og endokrinologi, samt European Summer School.

 • Nr. 2/2014

  Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

 • Nr. 1/2014

  Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

 • Nr. 4/2013

  Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

 • Nr. 3/2013

  Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

 • Nr. 2/2013

  Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

 • Nr. 1/2013

  I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

 • Nr. 4/2012

  Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

 • Nr. 3/2012

  Ullevål sykehus - 125 år. Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling. Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter. ESIM 2012.

 • Nr. 2/2012

  Valentin Fürst (1870-1961). Fremtidig behandling av lungkreft. Hjertesykdom og stamcellebehandling - hvor står vi? Vi intervjuer Svein Ødegaard. Yngre legers spørreundersøkelse.

 • Nr. 1/2012

  Haukeland 100 år - Vi gratulerer! Dengueinfeksjon. Myalgisk encefalopati. Teknisk prosdyre eller klinisk vurdering?

 • Nr. 4/2011

  "Blålyskjeden" redder liv, høstmøtet, EFIM.

 • Nr. 3/2011

  Invitasjon til høstmøtet, hypoglykemi ved type 1 diabetes, stadieinndeling av kreft i spiserøret og pacemaker- og ICD-komplikasjoner.

 • Nr. 2/2011

  Lyme borreliose, verdens største Addisonregister, behandling og rehabilitering ved Dødehavet, samt reisebrev fra American College of Physicians, San Diego

 • Nr. 1/2011

  Akutt på kronisk leversvikt. ABO uforlikelig transplantasjon. European Doctors Orchestra til Norge.

 • Nr. 4/2010

  Små lymfocyttkloner og klinisk sykdom. Prisvinnere på høstmøtet 2010. Tropemedisinkurs i India.

 • Nr. 3/2010

  Hovedsaker: Vurdering av synkoper. Glutenintolerans og cøliaki. Chris Davidson, leder av ESIM.

 • Nr. 2/2010

  Hovedsaker i dette nummeret av Indremedisineren: Stent innlagt i venstre hovedbronkus. Brystsmerter og øsofagus. Intervju med Agata Gatz.      

 • Nr. 1/2010

  Kateterbasert behandling av aortastenose – ved et veiskille? Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi. Intervju med May-Lisbeth Ohnstad. Les disse og andre artikler i Indremedisineren nr. 1/2010.      

 • Nr. 4/2009

  Tema: Rusmedisin. Les også om høstmøtet og vår nye leder, Hanne Thürmer.

 • Nr. 3/2009

  Hovedoppslag: "Kjent KOLS? Eller?", "Gammel knark knirker. Historiske linjer", "EFIM".

 • Nr. 2/2009

  Siste nummer av fagtidsskriftet Indremedisineren kan blant annet skilte med syv interessante fagartikler.

 • Nr. 1/2009

  Norsk indremedisinsk forening med nytt fagtidsskrift! - Med dette går  en drøm i oppfyllelse, sier lederen for foreningen, Knut E. A. Lundin.

 • Forfatterveiledning

  Noen enkle retningslinjer for deg som skal skrive i Indremedisineren.