Nr. 4/2012

Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

Faste spalter
Presidenten Dnlf
Leder
Redaktørens spalte

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Hvilken rolle spiller trening i preventiv geriatri?
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge
Fedme og viktige følgesykdommer
Egenkontroll avv antikoagulasjonsbehandling

Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer
Hva sier esc guidelines?
John-Bjarne Hansen og Harald Arnesen svarer

Indremedisinsk høstmøte 2012

Foreningsnytt
Ernæring i norsk sykehus
Young Internists' Day
European Congress of Internal Medicine - Madrid 2012
En kort historie om kolesterolsenkning