Nr. 1/2012

Haukeland 100 år - Vi gratulerer! Dengueinfeksjon. Myalgisk encefalopati. Teknisk prosdyre eller klinisk vurdering?

Faste spalter
Redaktørens spalte
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Dengueinfeksjon: Noen fakta og muligheten for utvikling av vaksine
Myalgisk encefalopati (ME) - en innføring
Tromboseprofylakse ved sykehusinnleggelse for akutte indremedisinske tilstander
Søtstoffer
Enteroskopi etter tarmkirurgi
Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi 10 år

Fra grenspesialitetene
Trenger vi endokrinologer i alle norske sykehus?

Foreningsnytt
Leserinnlegg
Helsetjenester til eldre
Teknisk prosedyre eller fullverdig klinisk vurdering – hva er det vi ønsker?
Indremedisinsk Høstmøte 1 - 2. november 2012
European School of Internal Medicine (ESIM) winter 2012
Vår stolte historie – norsk indremedisinsk forening
Bokanmeldelse: Kardiologi