Nr. 1/2016

Indremedisinsk historie. Les også om primær hyperaldosteronisme, hjerte- og karregisteret og geriatrikongress 2015.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Primær hyperaldosteronisme - vanligere enn vi tror?
Hjerte- og karregisteret
Irritabel tarmsyndrom og fekal mikrobiotransplantasjon
Optimal slagbehandling - et felles ansvar
Geriatrisk vurdering før kateteri-implantert aortaklaff

Indremedisinsk historie
Da norske leger fikk sitt eget tidsskrift - Eyr 1826-1838
"Ullevålskolen" - Leger i kampen mot tuberkolosen - (og i kampen for Norge)

Foreningsnytt
Presentasjon av styret i Norsk indremedisinsk forening (NIF)
Hva er Noske Yngre Indremedisinre (NIF)
Helsepolitikken til Stortinget!
Rapport fra den 6. norske geriatriske kongress i geriatri og den 11. EUGMS Congress i Oslo 2015
Reisebrev fra ESIM 2016