Nr. 2/2012

Valentin Fürst (1870-1961). Fremtidig behandling av lungkreft. Hjertesykdom og stamcellebehandling - hvor står vi? Vi intervjuer Svein Ødegaard. Yngre legers spørreundersøkelse.

Faste spalter
Redatørens spalte
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Lungekreft - fra konfeksjon til skreddersøm
Ny europeiske retningslinjer for dyslipidemi
Demensutredning i dag og fremover
Akromegali - diagnostikk og behandling
Myelodysplastiske syndromer
Medisinsk behadling av inflammatorisk tarmsykdom

Fra forskningen
Stamcellebehandling ved hjertesykdom - hvor står vi?

Originalartikkel
Hvordan opplever yngre leger sin arbeidssituasjon?

Fra grenspesialitetene
Norsk Cardiologisk Selskap

Foreningsnytt
FaMe Konferanse 27. mars 2012
Indremedisinsk høstmøte
FaMe landsstyremøte
Vi intervjuer Svein Ødegaard
EFIM vårmøte 2012 i Tel Aviv
Valentin Fürst (1870-1961)
Bokanmeldelse: Geriatri - En medisinsk lærebok