Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
En innføring i Al-amyloidose
diopatiske interstitielle pneumonier

Tema - Diabetes
Innledning ved Kristian Hansen
HbA1c som diagnostikum - fordeler og forutsetninger
Diabetestyper, hvordan skiller vi mellom dem?
Hva er LADA? – og hvordan skal LADA behandles?
Diabetiske senkomplikasjoner i Norge - forekomst og behandling
Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes i 2013
Organisering av diabetesomsorgen i Norge - behov for nytenkning?

Foreningsnytt
Høstmøte 2013
Utredning av fremtidig spesialitetsstruktur i indremedisin
Forslag til radikale endringer
Ny nettside - www.indremedisineren.no
Symposium – Finn Wisløff
Reisebrev fra American College of Physicians