Nr. 2/2016

Temanummer om sepsis. Les om inflammatorisk tarmsykdom, kardiologiske "device" og fra pest og kolera til AIDS og Ebola ...

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Hyppige eksaserbasjoner ved KOLS - fra forskning til klinikk
Inflammatorisk tarmsykdom - diagnostikk og behandling
Kardiologiske "device"

Temaartikler
Sepsis - rustet for nye tider?
Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår
Sepsis - forekomst og empirisk antibiotikabehandling
Mikrobilogiske prøver ved sepsis
Biomarkører ved sepsis

Indremedisinsk historie
Fra pest og kolera til AIDS og Ebola - Infeksjonsmedisin fortsatt viktig

Foreningsnytt
Arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur
Nasjonal veileder i endokrinologi