Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Faste spalter
Leder
Redaktøren

Tema - Ultralyd i indremedisin
Omtale av artiklene ved Ole Kristian Haug Furulund
Lommeultralyd - det nye steoskopet?
Doppler av kar
Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk
Ultralyd ved lungesykdommer
Ultrasonografi av lever og galleveier
Ultrasonografi av pankreas
Transabdominal ultralyddiagnostikk av tarmsykdommer
Ultrasonografisk funksjonsundersøkelse gastrointestinalkanalen
Endoskopisk ultrasonografi i øvre gastrointestinalkanal

Foreningsnytt
Indremedisinsk høstmøte 2013
Reisebrev fra ESIM sommer 2013
Retten til fast stilling
Rapport fra Landsstyremøtet 2013