Nr. 3/2014

Feber av ukjent årsak. Dette er temaet i siste utgave av Indremedisineren. Les også om Helicobacter pylori og gastrin, om feber og endokrinologi, samt European Summer School.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av artiklene ved Ole Kristian H. Furulund
Helicobacter pylori og gastrin forklarer de fleste øvre GI-lidelser
Tvilsom effekt av atenolol ved kardiovaskulære sykdommer
SGLT-2 hemmere: et nytt behandlingsprinsipp ved type 2 diabetes som gjør mer enn å senke blodsukkeret?

Tema - Feber av ukjent årsak
Feber av ukjent årsak - noen erfaringer fra Rikshospitalet
Feber og endokrinologi
Feber av ukjent årsak; sett fra gastromedisinsk ståsted
Feber av ukjent årsak; - fra revmatologens ståsted
Nøytropen feber fra et hematologisk perspektiv

Foreningsnytt
Høstmøteprogram
Norsk nyremedisinsk forening (NFF) - 40 år
Dat Atar - ny visepresident i ESC
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier - nytt tilbud for helsepersonell og pasienter
European Summer School 2014
Young Internist Assembly og EFIM kongress i Genève