Nr. 3/2016

Temanummer om klinisk immunologi. Les om autoimmune leversykdommer, glomerulonefritter og immunsuppresjon ved organtransplantasjon.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Temaartikler
Tema: Klinisk immunologi
Biologisk behandling innen gastroenterologi og revmatologi
Autoimmune polyglandulære syndromer - er monogene former vanligere enn vi tror?
Autoimmune leversykdommer
Glomerulonefritter
Immunterapi ved myelomatose?
Immunsuppresjon ved organtransplantasjon
Multippel sklerose - patogenes og behandling

E-helse
Leger må få være med å utfore it-løsningene
Nytt elektronisk journalsystem i verdensklasse?
Kjernejournal - varsling av informasjon
Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon

Foreningsnytt
Reisebrev fra Sardinia
Indremedisin videreføres som egen hovedspesialitet!