Nr. 4/2015

Jubileumsnummer! NIF 100 år! Les om Høstmøtet 2015, Ostemyolitt - gammel sykdom med mange ansikter, Myelomatose og nye behandlingsmuligheter, samt nye behandlingsalternativer ved PSC.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Innledning til tema hjertesvikt
Osteomyelitt - gammel sykdom med mange ansikter
Myelomatose og nye behandlingsmuligheter
Nyretransplantasjon – et behandlingsalternativ også for eldre? Legemiddelgjennomgang – hvordan gå frem i praksis?
Ventrikulære ekstrasystoler – årsak, risiko og behandling
Nye behandlingsalternativer ved primær skleroserende cholangitt

Nytt om legemidler
Hemming av PCSK9 – et nytt behandlingsprinsipp for å senke LDL-kolesterol

Indremedisinsk høstmøte
Den norske legeforening gratulerer NIF med 100 år
Dag 1 – Nytt fra grenspesialitetene ved Høstmøtet 2015
Dag 2 – Glimt fra indremedisinsk historie

Foreningsnytt
Indremedisin i Norge om 20 år
Nytt Senter for klinisk ernæring i Domus Medica ved OUS-Rikshospitalet
Odd Helge Gilja er ny president i EFSUM