Norsk karkirurgisk register (NORKAR) publiserer Interaktiv Resultater

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er et av de første  nasjonale registrere som publiserer sine resultater offentlig  som en interaktiv nettløsning. Brukere, som pasienter, helsemyndigheter og behandlere, kan direkte sammenligne aktivitet og resultater. 

Erik Mulder Pettersen, NORKAR og NKKF

erik.mulder.pettersen@sshf.no

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) publiserer Interaktiv Resultater

NORKAR ble opprettet i 1996 og har siden registrert karkirurgiske operasjoner og endovaskulære-behandlinger. Registeret ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret. De senere årene er det gjennomgått en omfattende digitalisering og registeret arbeider nå med å gjøre resultatene enkelt tilgjengelig for brukerne. Dette er en del av den digitale publiseringsplattformen som ferdigstilles i løpet av 2018 og vil gi tilgang til å bearbeide oppdaterte data i brukervennlige grensesnitt.

 

”Målet er økt bruk av resultater til bruk i kvalitetsforbedring og ledelse. Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.” sier Turi Saltnes som er forsker og registerkoordinator i NORKAR.

 

Nettløsningen finner man både på NORKAR og de nasjonale kvalitetsregistrene sine internettsider:

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-karkirurgisk-register-norkar/interaktive-resultater

Mer om emnene