40 % av norske slagpasienter som skal gjennomgå risikoreduserende kirurgi får ikke behandling i tide.

Resultater fra den norske carotisstudien er publisert i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

Et lite drypp kan være et forvarsel om et stort slag.

Hjerneslag rammer ca 15000 nordmenn hvert år. Hos en del av disse pasientene er årsaken blodpropp i hjernen som følge av en forsnevring i en av halspulsårene. Et lite «drypp» kan være et forvarsel om at et stort hjerneslag kan oppstå. Etter et slikt forvarsel vil rask kirurgisk behandling med fjerning av forsnevringen redusere risikoen for slag i denne pasientgruppen. Det er i løpet av ett år samlet data fra over 99 % av alle som fikk gjennomført en slik operasjon. Nærmere 40 % av dem som ble operert fikk imidlertid ikke sin behandling innen anbefalt tid, som er 2 uker. Dette medfører økt risiko for nye drypp eller slag, og i ventetiden fikk pasienter nye plager.

Studien så nærmere på tidsbruken fra pasienten først kjenner plagene til behandlingen er utført.  De største tidstyvene er at pasienten oppsøker lege for sent, og at sykehusene bruker for lang tid på å utrede og organisere behandlingen. Det er både behov for å øke befolkningens kunnskap om sykdommen, og for et koordinert arbeid for å bedre pasientforløpene i sykehusene.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom samtlige norske sykehus som utfører denne typen kirurgi. Den er gjennomført med støtte fra UNIKARD, Den norske legeforenings fond for kvalitet og pasientsikkerhet og Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF).  Studien var ledet av Knut E. Kjørstad ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NKKFs forskningsutvalg. Artikkelen som omtaler funnene er gjort åpent tilgjengelig på European Journal of Vascular and Endovascular Surgery sine internettsider: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext

Alt om den norske Carotisstudien kan du lese om her.

Mer om emnene