Etablering av et eget fagutvalg for LIS i Norsk nevrologisk forening

Programmet med oversikt over inviterte foredrag til Nevrodagene 2018 er nå klart!

Velkommen til lanseringen av Europas første hjernehelsestrategi!

12. desember kl 10.30, Runde auditorium, UiO/RH-OUS

 

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: