European Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) Council utlyser utvekslingsprogram og stipender, både for forskere, leger og sykepleiere

9. september 2016, Rødt auditorium, OUS RIkshospitalet

Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2016 utdele legatporsjoner på tilsammen kr. 150.000.

Årsmøteseminar i Norsk forum for Nevropsykiatri 6. september 2016,

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: