Nyheter

Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

224 sider. Side 1 av 12

Rekkefølge:

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Advokat Rolf Sandberg Rebergs og Ellen Marie Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2018 dele ut legatporsjoner på tilsammen kr. 400.000,-. Frist: 5. oktober 2018.

The 5th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019)

Den femte European Stroke Organisation Conference​ (ESOC 2019) avholdes i Milano 22. - 24. mai 2019.

Bergenkonferansen 2018

Velkommen til Bergenkonferansen 18.-19. oktober 2018.

3. nasjonale møte om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt 19.4. i Oslo

En av de internasjonalt ledende intervensjonsnevroradiologene, professor Mayank Goyal fra Calgary i Canada vil gi en oppdatering om trombektomi og snakke om hvordan trombektomi bør bygges ut videre. 

Videomøter - Arvelige bevegelsesforstyrrelser

Invitasjon til videomøter - Nettverksbygging og kompetanseheving - Arvelige bevegelsesforstyrrelser

Nevrodagene 2018 i media

Bildeklipp av Nevrodagene i media

Velkommen til Nevrodagene 2018!

Velkommen til Nevrodagene 2018! Under følger det oppdaterte programmet og posterpresentasjoner!

Program for Nevrodagene 2018 - oppdatert

Nå foreligger oppdatert program for Nevrodagene 2018 med inviterte og innsendte foredrag.

Utlysning: Forskningsmidler - Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond skal også i år dele ut penger til epilepsiforskning. Det tildeles forskningsstøtte på inntil kr. 100 000. Søknadsfrist 1. mars 2018.

Derfor er jeg lege - Lege og politiker - en god kombinasjon

Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.

Fagutvalg for utdanningsleger i nevrologi - FUN

Etablering av et eget fagutvalg for LIS i Norsk nevrologisk forening

Program Nevrodagene 2018

Programmet med oversikt over inviterte foredrag til Nevrodagene 2018 er nå klart!

Lansering av hjernehelsestrategi

Velkommen til lanseringen av Europas første hjernehelsestrategi!

12. desember kl 10.30, Runde auditorium, UiO/RH-OUS

 

Hjerneuken 2017

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2018 - åpnet!

Frist: 10. desember 2017, kl 23.59. Les mer: www.nevrodagene.no

Nordic Sleep Conference 2019 i Oslo

Den nordiske søvnkonferansen holdes i Oslo (Holmenkollen Park Hotel) i mai 2019.

Hjertet og Hjernen

Den 4. Nasjonale konferansen om Hjertet og Hjernen holdes 15. – 16.2.2018.

Nye nevrologirelaterte bøker

Nye nevrologirelaterte bøker om araknoidale cyster, Parkinsons sykdom og kognitiv svikt/demens.

Bergenkonferansen 2017 - oppdaert program

Bergenkonferansen 2017 avholdes 19.-20.10.2017. Yngre kollegaer oppfordres til å melde seg på til årets kasuistikkonkurranse. Oppdatert program!

 

ALS - Nasjonalt nettverksmøte

Nevrologisk avdeling og Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Sunniva hospice og flere andre fagavdelinger det 3. nettverksmøtet for personer som arbeider med ALS pasienter.

224 sider. Side 1 av 12

search

Spesialiteter