Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

200 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

E-læring om DBS

Universitetet i Umeå har utviklet et spennende e-læringsprogram om dyp hjernestimulering (deep brain stimulation; DBS). Nordiske kollegaer inkludert NNF-medlemmer tilbys gratis registreringsmulighet i en begrenset periode. 

Vårmøtet 2017 i Kristiansand - meld deg på!

Velkommen til Vårmøtet 2017 i Kristiansand!

Program for Nevrodagene 2017

Velkommen til de XXIX. Nevrodager 13. - 17. mars 2017.

Forskningsstipender - oppdatert

Oppdatert informasjon om forskningsstipender/-priser som deles ut under Nervodagene 2017, med søknadsfrister!

Pris for nevromuskulært forskningsarbeid

Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer skal i 2017 dele ut prisen for Årets nevromuskulære forskningsarbeid. Fristen for å sende inn forslag settes til 01.02.2017.

Foreløpig program - Nevrodagene 2017 - oppdatert!

Oppdatert program for Nevrodagene 2017 er lagt ut. Nytt i år er blant annet et utdanningsseminar om ny spesialistutdanning.

5. EAN-kongress i Oslo i 2019!

Den 5. European Academy of Neurology (EAN)-kongressen avholdes i Oslo 29.6. - 2.7.2019!

6. Nasjonale konferanse om hjerneslag

Velkommen til 6. Nasjonale konferanse om hjerneslag i Oslo 9.-10. februar 2017

Hjerneuken 2016 er i gang (uke 47)!

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet.

Medlemskap i Norsk Hodepineselskap

Invitasjon til leger med spesiell interesse for hodepine

Gjesteforelesning: Narcolepsy and the immune system

Gjesteforelsning ved Birgitte R. Kornum (Glostrup, Danmark), Ullevål, 24.11.2016

Gjesteforelesning: Narcolepsy and the immune system

Gjesteforelesning ved Birgitte R. Kornum, Glostrup sykehus, 24.11.2016. Sted: Oslo universitetssykehus

ECTRIMS - Utvekslingsprogram og stipender

European Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) Council utlyser utvekslingsprogram og stipender, både for forskere, leger og sykepleiere

Symposium om nevromodellering og nevrokirurgi ved nevropatisk smerte og hodepine

9. september 2016, Rødt auditorium, OUS RIkshospitalet

Utlysning av forskningsmidler til forskning om Parkinsons sykdom

Rebergs legat til forskning av Parkinsons sykdom skal i 2016 utdele legatporsjoner på tilsammen kr. 150.000.

Årsmøteseminar i Norsk forum for Nevropsykiatri

Årsmøteseminar i Norsk forum for Nevropsykiatri 6. september 2016,

Forsbergs og Aulies legat

Høsten 2016 deler Forsbergs og Aulies legat ut et nevrologistipend på inntil kr. 100.000.

Vant EAN Tournament for Young Neurologists

Marte Helene Bjørk fra Haukeland universitetssykeus vant European Academy of Neurology (EAN) Tournament for Young Neurologists. NNF gratulerer!

International conference on Neuroimaging and Interventional Radiology

Nevro- og intervensjonsradiologi-konferanse arrangeres i Wien, Østerrike, 22.-23-august 2016.

Workshop Nevrosonologi

Nordisk workshop i nevrosonologi i København i september.

200 sider. Side 1 av 10

search

Spesialiteter