Årsmøteseminar i Norsk forum for Nevropsykiatri

Årsmøteseminar i Norsk forum for Nevropsykiatri 6. september 2016,

Norsk Forum for Nevropsykiatri inviterer til den 16. årskonferansen «Mellom stoler: Psykiatri i nevrologien – nevrologi i psykiatrien» 6. september 2016, på Rikshospitalet, Seminarrom B2.U002.

Program.

Utfyllende informasjon:

Årets årsmøtekonferanse i Norsk Forum for Nevropsykiatri har fokus på overlappet mellom psykiatri, nevrologi og nevropsykologi. Jo mer vi lærer om hjernen jo mer forstår vi at det er få faglige argumenter for å opprettholde skillet mellom nevrologi og psykiatri. Et skille som opprettholdes av og forsterkes av etablerte strukturelle, organisatoriske og faglige oppdelinger – til hinder for god behandling og adekvat faglig tilnærming. I årets møte tar vi opp problemstillinger som ofte blir hengende i lufta, mellom stoler. Psykiske lidelser ved Parkinson vil fungere som modelltilstand for psykiske lidelser i klassiske nevrologiske sykdommer. Så vil Charlotte Rask og Lisbeth Frostholm fra den verdensledende klinikken for funksjonelle lidelser ved Århus presentere hvordan de arbeider med hypokondri og Bodily Distress Syndrome, en overgripende sykdoms- og behandlingsmodell for funksjonelle lidelser.

Også i år inviterer vi til korte muntlige presentasjoner (10 – 15 min.) hvor man kan presentere egen nevropsykiatrisk forskning. Tema trenger ikke være relatert til årskonferansens hovedtema. Som vanlig deles det ut pris på kr. 5000,- til beste presentasjon. Send et kort (maks. 200 ord) sammendrag til nevropsykiatri@gmail.com innen 12. aug. 2016. 

Påmelding sendes til epost: nevropsykiatri@gmail.com innen 12. aug. 2016.

Kursavgift kr. 1250,- inkl. lunsj og pausemat.

Kurset søkes godkjent som 8 timer fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for psykologer og leger. Kurset søkes godkjent som tellende valgfritt kurs for leger under spesialisering i psykiatri, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri og allmennmedisin.

Vel møtt!

Styret i Norsk Forum for Nevropsykiatri

Mer om emnene