Bergenskonferansen 2017

Bergenskonferansen 2017 avholdes 19.-20.10.2017. Yngre kollegaer oppfordres til å melde seg på til årets kasuistikkonkurranse.

 

 

Mer om emnene