ECTRIMS - Utvekslingsprogram og stipender

European Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) Council utlyser utvekslingsprogram og stipender, både for forskere, leger og sykepleiere

Hanne F. Harbo, Oslo universitetssykehus-Ullevål, og Elisabeth Farbu, Stavanger universitetssykehus er Norges representanter i European Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) Council. De vil formidle informasjon fra ECTRIMS videre til nevrologiske kolleger.

ECTRIMS utlyser utvekslingsprogram og stipender, både for forskere, leger og sykepleiere:

ECTRIMS CLINCAL TRAINING FELLOWSHIP PROGRAMME

UNIQUE ECTRIMS FELLOWSHIP OPPORTUNITIES 2017

ECTRIMS POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP EXCHANGE PROGRAMME

ECTRIMS Multiple Sclerosis Nurse Training Fellowship Programme

ECTRIMS MULTIPLE SCLEROSIS NURSE TRAINING FELLOWSHIP PROGRAMME

Mer om emnene