Gjesteforelesning: Narcolepsy and the immune system

Gjesteforelsning ved Birgitte R. Kornum (Glostrup, Danmark), Ullevål, 24.11.2016

Birgitte R. Kornum er seniorforsker og leder for Molecular Sleep Laboratory, Glostrup sykehus, Danmark.

Tid. 24.11.2016, kl 15.00 - 16.00

Sted: Bygning 31A, 4. etasje, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Invitasjon med utfyllende opplysninger

Mer om emnene