Medlemskap i Norsk Hodepineselskap

Invitasjon til leger med spesiell interesse for hodepine

Norsk Hodepineselskap inviterer leger med spesiell interesse for hodepine til å melde seg inn i Norsk Hodepineselskap. Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia.

Norsk Hodepineselskaps styre:

Anne Christine «Tine» Poole (leder), Einar Kinge, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik og Magne Geir Bøe som alle er leger med lang erfaring i å behandle hodepine pasienter og er entusiastiske for denne delen av nevrologi faget.

Pris ut 2016 kr 100, deretter er årskontingenten er kr. 250,- Faktura blir tilsendt. Du kan enkelt melde deg inn ved å sende mail til Einar Kinge på ek@sandvikanevrosenter.no

Send navn og adresse, arbeidssted og faglig bakgrunn og gjerne telefon nummer.

Mer informasjon.

Mer om emnene