Nordisk nevrotraumekonferanse

Den store nordiske nevrotraumekonferansen avholdes i Lund mandag – onsdag, 13.-15.11. 2017.

Se: www.nneurotrauma.com for detaljert informasjon og program.

Mer om emnene