Hjerneuken

Hjerneuken 2018 i uke 47 (19.-23. november)

Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten omkring hjernen og dens sykdommer. I denne uken foregår det åpne publikumsarrangementer ved flere av de nevrologiske avdelingene rundt om i hele landet. Det vil også være oppslag om hjernen og nervesystemet i mange av landets media.

Hjerneuken ble tidligere arrangert i uke 10, men under NNFs årsmøte i 2015 ble det vedtatt at Hjerneuken flyttes til uke 47.

Klikk på lenkene for mer utfyllende informasjon/ program! 

Akershus universitetssykehus

Haukeland universitetssykehus

Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus

Oslo universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold

Vestre Viken, Drammen sykehus

Mer om emnene