Nevrodagene

Nevrodagene

NNF-logo

Nevrodagene er Norsk nevrologisk forenings årlige fagdager, og arrangeres i uke 11.

Velkommen til de XXX. Nevrodager 12.-16. mars i 2018 i Oslo på Ingeniørenes Hus!

 

Abstraktpåmelding

Fristen for innmelding av abstrakt til Nevrodagene gikk ut 10. desember 2016 kl. 23.59. Fristen er satt tidlig slik at det endelige programmet skal bli klart så tidlig som mulig. 

Program for Nevrodagene 2018 

Posterpresentasjoner, Nevrodagene 2018

Nevrodagene 2018 i media

Kveldsmøter (med lenker til utfyllende informasjon):

Mandag 12.03.2018

 Faglig møte i Norsk hodepineselskap: Migrene og refraktær - Nye aspekter. PROGRAM

Tirsdag 13.03.2018

NorModis kveldsmøte. PROGRAM

Langsiktig omsorg for MS-pasienten. Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024 - hva nå? PROGRAM

Onsdag 14.03.2018

Møte i Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer.  PROGRAM

NevSom kveldsmøte. PROGRAM

Torsdag 15.03.2018

Kveldsmøte i Norsk epilepsiselskap. PROGRAM

Årsfesten