Nevrodagene

NNF-logo

Nevrodagene er Norsk nevrologisk forenings årlige fagdager, og arrangeres i uke 11.

Velkommen til de XXX. Nevrodager 12.-16. mars i 2018 i Oslo på Ingeniørenes Hus!

---

Informasjon fra Nevrodagene 2017:

Program for Nevrodagene 2017

 

Seminar om spesialistutdanning i nevrologi under Nevrodagene

Invitasjon til NNFs årsfest

Påmeldingen av abstrakt til Nevrodagene 2017 er nå avsluttet. Fristen for innsending av abstrakt gikk ut 10. desember 2016, kl 23.59.

Det deles ut flere stipender og priser under Nevrodagene hvert år. Les mer om de enkelte prisene, søknadsfrister og statutter.

Kveldsmøter (med lenker til utfyllende informasjon):

Mandag 13.03.2017

Generalforsamlig i Norsk Hodepineselskap kl 17.00-18.15 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Norsk hodepineselskap/ Nansen Neuroscience Network: Nye aspekter ved migrenenes patofysiologi. Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, kl. 18.30 - 21.00

Tirsdag 14.03.2017

Årsmøte, NorModis, og videomiddag, bevegelsesforstyrrelser. Kl 17.00 - 21.00, Ingeniørenes hus. Påmelding

Forskningsgruppen MS-OUS, Norsk MS-register og biobank og Nansen Neuroscience Network: MR-undersøkelser ved MS - fra pasientoppfølging til forskning. Grand Hotel, Oslo, kl 17.30 - 20.00 etterfulgt av middag

Onsdag 15.03.2017

Medlemsmøte og faglig program: Interessegruppen for nevromuskulære lidelser, Radisson Blu, Holbergsgate 30, Oslo, kl 1700-1930

Torsdag 16.03.2017

Kveldsmøte, Norsk Epilepsiselskap: Cannabis i epilepsibehandlingen? Ingeniørenes hus, kl 17.00 - 18.30.

Musikk og hjernen, Litteraturhuset, Oslo, kl 17.00 - 18.00. Arrangør: Hjernerådet. https://www.facebook.com/medhjerteforhjernen/posts/128612827810461

Fredag 17.03.2017