Kjære alle kolleger,

Påmeldingen til NOK 2018 er nå åpnet på www.nok2018.com!

Dette gjelder også påmelding for Abstrakt som FREE PAPER eller POSTER, som er en utmerket anledning for å presentere forskning, en spennende kasustikk eller en ny metode for kollegaer – vi kan garantere diskusjon! Frist for abstrakt påmelding er 1. april 2018.

22.-25. august er det perfekte tidspunktet å besøke Oslo, og vi har en aktiv arrangementskomité som arbeider på spreng for å lage de beste rammer om kongressen, inkludert mottakelse i vår storslåtte Oslo Rådhus og en uforglemmelig kongressmiddag ved Den Norske Opera & Ballett. Da det er noe begrenset med plasser til mottakelsen i Oslo Rådhus, anbefaler vi at du melder deg på så tidlig som mulig.

Temaet for kongressen er “The future burden and possibilities in ophthalmology", og vi er i ferd med å sette sammen et meget variert og spennende vitenskapelig program som vil gå parallelt i tre plenumsaler.

Som tidligere vil det også arrangeres en egen Young Ophthalmology (YO) dag som har et meget imponerende program med både nordiske og internasjonale foredragsholdere. I tillegg arrangerer de dry-lab både for katarakt, strabisme og glaukomkirurgi.

Det arrangeres også en egen Allied Health dag med et skreddersydd program både for sykepleiere, optikere, ortoptister og teknikere som vi håper kan være interessant for ansatte ved landets øyeavdelinger, hos avtalespesialister og private klinikker.

Vi minner også om at det ikke vil bli arrangert noe eget høstmøte for 2018, og generalforsamlingen for NOF vil finne sted fredag 24. august som del av NOK 2018.

Vi sees i Oslo den 22.-25. august!

Vennlig hilsen

Morten C. Moe            og             Bente Haughom
På vegne av organisasjonskomiteen for NOK 2018.

Årets første styremøte ble holdt i Legenes Hus fredag 12.01.18

Både avtroppende og nytt styre var tilstede.

Oversikt over saker til behandling :

  1. Strategiplan for NOF. Innholdet i «Kapasitet øyehelse» utvalgene KØ1 og KØ2 ble diskutert med siktemål å få til en  felles strategiplan som alle medlemmene i NOF kan stille seg bak. Arbeidet pågår videre.
  2. Diabetes-screenig. Drøftet med tanke på fremtidig tiltak. Saken befinner seg nå i Helsedirektoratet og man venter på avklaring.
  3. Nye nettsider. Nettsiden til NOF trenger fornyelse.  Det ble laget  en plan for dette.
  4. Foreningens økonomi. Kort gjennomgang. 
  5. NOF møtet i november.Gjennomgang organiseringen av møtet samt tilbakemelding fra utstillere.
  6. Div. mindre saker. 

Glaukomforskningsstiftelsens formål er å gi støtte til forskningsprosjekter innenfor fagfeltet glaukom (grønn stær). Stiftelsen deler i år ut midler i størrelsesorden ca. 500.000,- NOK til dette formål.

Utdelingen av midlene skal bidra til vesentlig forskningsinnsats. Det vil derfor kun tildeles midler til en, maksimum to søkere.

Det kan søkes om

-- Lønnsmidler til stipendiat for å avslutte/påbegynne et doktorgradsprosjekt
-- Utstyr/instrumenter til forskning
-- Lønnsmidler til laboratoriepersonell
-- Søknader kan sendes mellom 01.04 og 01.06 hvert år. Søknaden sendes per epost til gfstiftelsen@gmail.com

Kunngjøring av tildelte midler vil finne sted i forbindelse med NOFs høstmøte (for 2018, under nordisk øyelegemøte i august). De som mottar midler, skal sende en kort rapport om disponeringen av tildelingen, og rapporten skal foreligge stiftelsen innen ett år etter tildelingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder: Erik Fosse, erik.fosse@medisin.uio.no. Tlf 97071849.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Helse- og omsorgstilbud for leger

Legeforeningen har etablert et landsdekkende kollegialt helse- og omsorgstilbud som kan benyttes av alle leger.

Avtale med AAO gir medlemmer fri tilgang til O.N.E. Network

Har du tips til redaksjonen? Nyheter, fag eller annet.