Fond, priser og muligheter

Fond og stipender som administreres av NOF utbetales av NOF kasserer etter tilsendt reiseregning eller andre bilag som viser utgifter i henhold til det gitte fond sine statutter. Bruk gjerne DNLF reiseregning og legg ved originale kvitteringer. Kasserer NOF: Nina Angelsen. Stuertvegen 6, 9014 Tromsø

Forskningsfondet

Professor Hjalmar Schiøtz' minnefond og medalje

Glaukomforskningsstiftelsen

Dr Jon S Larsens Stiftelse

Overlege Otto Johansens Fond

Søren Holths pris

Doktorgradsstipend til Strabisme /Pediatrisk Oftalmologi

Reisestipend til vår vennskapsforening i USA - Minnesota Academy of Ophthalmology

SOE-Lecture

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts Stiftelse til Forskning

Unifor

Mer om emnene