Nyheter

search

Periode

 • År: Måned:

114 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Påmeldingen til NOK 2018 er nå åpnet på www.nok2018.com!

Kjære alle kolleger,

Påmeldingen til NOK 2018 er nå åpnet på www.nok2018.com!

Dette gjelder også påmelding for Abstrakt som FREE PAPER eller POSTER, som er en utmerket anledning for å presentere forskning, en spennende kasustikk eller en ny metode for kollegaer – vi kan garantere diskusjon! Frist for abstrakt påmelding er 1. april 2018.

22.-25. august er det perfekte tidspunktet å besøke Oslo, og vi har en aktiv arrangementskomité som arbeider på spreng for å lage de beste rammer om kongressen, inkludert mottakelse i vår storslåtte Oslo Rådhus og en uforglemmelig kongressmiddag ved Den Norske Opera & Ballett. Da det er noe begrenset med plasser til mottakelsen i Oslo Rådhus, anbefaler vi at du melder deg på så tidlig som mulig.

Temaet for kongressen er “The future burden and possibilities in ophthalmology", og vi er i ferd med å sette sammen et meget variert og spennende vitenskapelig program som vil gå parallelt i tre plenumsaler.

Som tidligere vil det også arrangeres en egen Young Ophthalmology (YO) dag som har et meget imponerende program med både nordiske og internasjonale foredragsholdere. I tillegg arrangerer de dry-lab både for katarakt, strabisme og glaukomkirurgi.

Det arrangeres også en egen Allied Health dag med et skreddersydd program både for sykepleiere, optikere, ortoptister og teknikere som vi håper kan være interessant for ansatte ved landets øyeavdelinger, hos avtalespesialister og private klinikker.

Vi minner også om at det ikke vil bli arrangert noe eget høstmøte for 2018, og generalforsamlingen for NOF vil finne sted fredag 24. august som del av NOK 2018.

Vi sees i Oslo den 22.-25. august!

Vennlig hilsen

Morten C. Moe            og             Bente Haughom
På vegne av organisasjonskomiteen for NOK 2018.

Utlysning av midler fra Glaukomforskningsstiftelsen

Glaukomforskningsstiftelsens formål er å gi støtte til forskningsprosjekter innenfor fagfeltet glaukom (grønn stær). Stiftelsen deler i år ut midler i størrelsesorden ca. 500.000,- NOK til dette formål.

Utdelingen av midlene skal bidra til vesentlig forskningsinnsats. Det vil derfor kun tildeles midler til en, maksimum to søkere.

Det kan søkes om

-- Lønnsmidler til stipendiat for å avslutte/påbegynne et doktorgradsprosjekt
-- Utstyr/instrumenter til forskning
-- Lønnsmidler til laboratoriepersonell
-- Søknader kan sendes mellom 01.04 og 01.06 hvert år. Søknaden sendes per epost til gfstiftelsen@gmail.com

Kunngjøring av tildelte midler vil finne sted i forbindelse med NOFs høstmøte (for 2018, under nordisk øyelegemøte i august). De som mottar midler, skal sende en kort rapport om disponeringen av tildelingen, og rapporten skal foreligge stiftelsen innen ett år etter tildelingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder: Erik Fosse, erik.fosse@medisin.uio.no. Tlf 97071849.

Info fra Styret

Årets første styremøte ble holdt i Legenes Hus fredag 12.01.18

Både avtroppende og nytt styre var tilstede.

Oversikt over saker til behandling :

 1. Strategiplan for NOF. Innholdet i «Kapasitet øyehelse» utvalgene KØ1 og KØ2 ble diskutert med siktemål å få til en  felles strategiplan som alle medlemmene i NOF kan stille seg bak. Arbeidet pågår videre.
 2. Diabetes-screenig. Drøftet med tanke på fremtidig tiltak. Saken befinner seg nå i Helsedirektoratet og man venter på avklaring.
 3. Nye nettsider. Nettsiden til NOF trenger fornyelse.  Det ble laget  en plan for dette.
 4. Foreningens økonomi. Kort gjennomgang. 
 5. NOF møtet i november.Gjennomgang organiseringen av møtet samt tilbakemelding fra utstillere.
 6. Div. mindre saker. 

ANNONSER

Nasjonal kvalitetshåndbok for Oftalmologi

Kvalitetshåndboken for oftalmologi er nå tilgjengelig via Helsebiblioteket. Den gamle kvalitetshåndboka blir slettet. 

Behov for øyeleger til Right to Sight´s arbeid i Kenya

Right to Sight er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til å utrydde all form for blindhet som kan kureres. Organisasjonen er tilknyttet Royal College of Surgeons i Irland og ble etablert av øyekirurg Kate Coleman i 2006. Right to Sight ble opprettet som resultat av WHOs plan om å utrydde blindhet som kan behandles, innen 2020. Organisasjonen har spesielt fokus på det afrikanske kontinent.

AAO: Basic Science Course in Ophthalmology

"Basic Science Course in Ophthalmology" ved Columbia University i New York. Noe for deg?

Mediterranean Retina Meeting 2017

Informasjon om Mediterranean Retina Meeting 2017.

Invitasjon Frie Faglige Foredrag & Postere - Høstmøtet 2017

Vi inviterer alle våre medlemmer til  å delta med postere (2-4.november) og faglige innlegg (lørdag 4.november). Påmeldingsfrist for innlegg: 1.september

Nyhetsartikler i VG og Adresseavisen angående endoftalmitt

Nyhetsartikler i VG og Adresseavisen angående endoftalmitt:

Førerkortveilederen revidert

Førerkortveilederen ble revidert og oppdatert på Helsedirektoratet sine nettsider den 29.04.17.

Læringsnotat fra Helsedirektoratet: "Infeksjon etter injeksjon i øyet"

Nyhetsartikkel i NRK angående endoftalmitt: "Seks personer kunne mistet synet"

American Academy of Ophthalmology - Fellowship i utlandet, tips for innsending av abstract til AAO kongressen og muligheten til å sende inn pasient historier

 

www.aao.org.pngLetter to Our Society Partners

 The following Academy opportunities and news are of special interest to international ophthalmologists.

Join Ophthalmology's First Worldwide Directory

We invite you to join ophthalmology's first worldwide directory of training opportunities. If your university, institute, or practice has opportunities such as fellowships, observerships or externships available to ophthalmologists outside your country, you may list them here.

Follow these simple steps:

1.      Go to the directory's submission page.

2.     Click “Submit a Training Opportunity.”

3.     Log in or Create an Academy account if you do not have one. (This will save you time submitting an opportunity.)

4.     Enter information about your observership or fellowship.

It takes less than 2 minutes. You can save and copy information about your institution if you enter more than one opportunity.

The effort to create this directory came about after hearing from ophthalmologists around the world, including many young ophthalmologists, asking for leads on training opportunities abroad. This directory, which already feature more than 180 opportunities from every region in the world, addresses that need. If you take the time to list your opportunities, rest assured that there is a global audience eager to learn more.


What’s Hot on the ONE Network

The ONE Network has recently added dozens of interviews with world experts conducted at recent meetings, such as AAO 2016 and the American Glaucoma Society. Recommended videos include:

If your Society subscribes to the ONE Network, remind your members that they have access to all the journals, cases and courses available. If your members have never logged on to the ONE Network and need to be reminded of their access key, have them email oneintl@aao.org.


How to Submit a Winning AAO 2017 Abstract

Follow these four tips to submit a paper/poster or video abstract for AAO 2017 in New Orleans. The abstract submitter closes Tuesday, 11 April.

 • Learn more about what is new at AAO 2017.


Monitoring the Travel Ban

In early February, the U.S. government imposed a travel ban on visitors from certain countries. The Academy wrote an email letter to its members conveying our strong opposition to this ban. The response we received was overwhelmingly supportive of the Academy's position. We are grateful for all the feedback and unique viewpoints you provided. We sincerely believe that the ability of our diverse community of ophthalmologists to meet and exchange ideas is integral to advancing our profession.

That travel ban has since been suspended by U.S. courts. In the meantime, though, a new revised travel order was issued by the president. That order too was blocked in federal court and appears to be suspended at least into April. We will continue to monitor the situation and advocate for policy that benefits the global community of ophthalmologists.

 

Academy Seeks International Patient Stories

The Academy has launched an initiative that showcases ophthalmic patient stories to demonstrate the transformative value of our profession. For an example, see “How Corneal Transplants Changed One Woman’s Life” (which features one of my patients).

We also want to feature stories from outside the United States. To take part in this initiative, you can:

 • Think about patients who have expressed deep gratitude for their care and whose story they believe exemplifies the transformative power of ophthalmology
 • Ask the patient/s to share their story
 • Direct your selected patients to complete the story submission form.

Once they submit their story, the Academy will review it and contact the patient and their ophthalmologist for interviews.

 

Jane Aguirre
Vice President, Membership and Alliances
American Academy of Ophthalmology
655 Beach Street
San Francisco, CA 94109


DSBs svar vedrørende anbefaling fra Norsk øyelegeforening om forbud mot privat bruk av fyrverkeri

Svar fra DSBSvar fra DSB

NOF høstmøte 2017 - påmelding og program

Nå er det mulig å melde seg på NOF høstmøte 2017 som arrangeres Torsdag 02.11.17 - Lørdag 04.11.17 ved Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Det er også åpnet for påmelding til Barneoftalmologisk formøte.

Artikkel av interesse: Vil ha forbud mot privat fyrverkeri

Fra TV2 31.12.16: Nok må være nok. Hvor lenge skal vi fortsette med å ødelegge øynene på nyttårsaften hvert eneste år?

Diabetes gruppe

Artikkel av interesse- Hårsekkmidd

Artikkel av interesse - Hårsekkmidd

114 sider. Side 1 av 6

search

Spesialiteter