Behov for øyeleger til Right to Sight´s arbeid i Kenya

Right to Sight er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til å utrydde all form for blindhet som kan kureres. Organisasjonen er tilknyttet Royal College of Surgeons i Irland og ble etablert av øyekirurg Kate Coleman i 2006. Right to Sight ble opprettet som resultat av WHOs plan om å utrydde blindhet som kan behandles, innen 2020. Organisasjonen har spesielt fokus på det afrikanske kontinent.

Behov for øyeleger til Right to Sight´s arbeid i Kenya

Right to Sight Norge

Stiftelsen Right to Sight Norge ble etablert høsten 2011 som en søsterorganisasjon av Right to Sight. Organisasjonen har samme målsetting som Right to Sight – å utrydde blindhet som kan kureres, med spesielt fokus på Afrika.

RtS norge har fokusert på innsats i Kenya og arbeider for  tiden med fokus på opplæring av afrikanske øyeleger i SICS-kirurgi (small incision cataract surgery) for å øke antall cataract-operasjoner pr kirurg samtidig som kvaliteten av kirurgien forbedres.

Vi samarbeider med professor Kiage som driver et større øyesykehus i Kisii fylke. Her trenes ferdige øyeleger med supervisert kirurgi i 3 måneder. Det har allerede vært 12 øyeleger som har gjennomgått et slikt kurs. Tanken er at man skal opprettholde kontakten med disse kirurgene for å stimulere dem til fortsatt innsats med katarakt-operasjoner.

Vi er også for tiden i gang med et samarbeid med øyeavdelingen ved universitet i Nairobi hvor siste-års studenter skal få praktisk innføring i SICS-kirurgi før de forlater universitetet. Opptreningen her foretas av kenyanske øyeleger men er sponset fra Norge.

I Mombasa støtter vi kataraktkirurgi med fokus på barn ved Kwale Eye Center, under ledelse av øyelege Helen Roberts.  Kenya har ,som Afrika for øvrig, desperat mangel på barnekatarakt-kirurger.

Vi er også i gang med å starte opp et øyesykehus i byen Rombo i Masai-land, ved foten av Kilimanjaro,. Her er behovet for generelle helsetjenester  og spesielt øyehelsetjenester stort.

Her skal Rotary Irland finanisere prosjektet, Right to Sight Norge vil være ansvarlige for faglig innhold.

Vi trenger øyeleger som er interessert i å bety en forskjell for befolkningen i Kenya. Det er behov for øyeleger som kan følge opp prosjektene våre i Kisii,  Nairobi, Mombasa og etter hvert Masailand. Arbeidet består i oppfølging ved korrespondanse men også besøk til prosjektene. Vi trenger også øyeleger som vil hjelpe til med arbeid i styret i RtS.

Er du interessert så ta kontakt med Knut Lindberg, klindbe@online.no eller Trine Jacobsen trijacob@online.no. Jeg kan love deg en interessant og meningsfull jobb