NOF høstmøte 2017 - påmelding og preliminært program

Nå er det mulig å melde seg på NOF høstmøte 2017 som arrangeres Torsdag 02.11.17 - Lørdag 04.11.17 ved Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Det er også åpnet for påmelding til Barneoftalmologisk formøte.

NOF høstmøte 2017 - påmelding og preliminært program


Frist for påmelding til høstmøtet er mandag 2. oktober. Det vil være mulighet for etterpåmelding frem til 15. oktober, men hotellrom kan da ikke garanteres. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen også gjelder for foredragsholdere. Meld deg på høstmøtet 2017 her.

Formøte i Pediatrisk oftalmologi: Ingen møteavgift verken onsdag kl. 13-17 eller torsdag kl. 9-11.30, viser til program nedenfor. Meld deg på Pediatrisk formøte onsdag den 01.11.17 her. 

PRELIMINÆRT PROGRAM FOR HØSTMØTET 2017

 

ONSDAG 01.11.17

13.00-17.00 Formøte i Pediatrisk oftalmologi i samarbeid med Ortoptist foreningen.                 Sted: Øyeavdelingen Ullevål

- 1300-1500: Funksjonelle synsvansker

- 1500-1530: Kaffepause

- 1530-1700: Case presentasjoner

 

TORSDAG 02.11.17

09.00-11.30 Barneoftalmologisk formøte på Soria Moria hotell og konferansesenter

- 0900: Utredning og oppfølging av pasienter med albinisme.
Overlege Nina Angelsen, Øyeavdelingen, UNN

- 0930: Aniridi – genetisk oversikt.
Overlege Erlend Sommer Landsend, Øyeavdelingen, OUS

- 1000: Kaffepause

- 1030: Kasuistikker

- 1110: Informasjon om ROP-registeret
Overlege Dordi Austeng, Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital

11.30-13.00    Lunsj

13.00              Leder i NOF ønsker velkommen til høstmøtet 2017

13.05-14.50   Young Ophthalmologist program ledet av Ritika Gupta

- 13.05-13.20: "Informasjon om YO i Danmark. Hvordan det er organisert der, hva de gjør etc." Marie Louise Rasmussen

- 13.25-13.45: "Utbildningen till ögonläkare i Stockholm i snabb förändring." Stefan Seregard

- Pause 15 min

  - 14.00-14.20: "Tips & tricks i okulopastikk. Opplæring av LIS i okuloplast kirurgi.   Hvordan det er organisert? Hva de får gjøre? Utfordringer etc." Ingeborg Lund Grønning​

  - 14.20-14.50: "Hvordan det er å jobbe som ung spesialist ute privat. Utfordringer. Hvordan komme seg ut på markedet? Fordeler/ulemper iforhold til sykehus." James Mcpherson​ og Pia B. Wadel-Andersen

15.00-18.00    Gruppesamlinger. Gruppesamlingene går parallelt og tidspunkt kan variere innen gruppene.

Gruppe 1: Norsk Glaukomselskap ledet av Tor Grøndahl

- Generalforsamling

- "HFDS by the man behind the method." Dr Bojan Pajic fra Sveits  

- "Erfaringer med HFDS." Dr Aleksandar Pavlovic, øyeavdelingen Vestre Viken Drammen  

 - "Erfaringer med XEN implantat fra Allergan." Dr Alietha Vorren, øyeavdelingen St.Olavs  Universitetssykehus   

- Pause

- "Erfaringer med Istent inject fra Glaucos". Dr Jon  Klokk Slettedal, øyeavdelingen Oslo Universitetsykehus.

 - "Cataract og Glaucom operasjon separat eller kombinert." Dr Marit Fagerli, øye avdelingen St.Olavs Universitetssykehus    

- "Nytt fra BACS  (The Bergen Angle Closure Study)." Dr Jan Askvig, Bergen øyelegesenter 

Gruppe 2: "Intravitreal injeksjonsbehandling – hva kan vi lære av hverandre?" Ledet av    Dordi Austeng og Morten C. Moe

- "Erfaringer og læringsmomenter fra Trondheim/Stavanger."

- "Erfaringer fra Oslo med bruk av apoteket for produksjon av ferdigopptrukne sprøyter."

- Diskusjon: "Hvilke konsekvenser får rapporten fra Helsetilsynet når det gjelder prosedyre for intravitreale injeksjoner?"

- Pause

- "Erfaringer med sykepleierdrevet injeksjonspoliklinikk."

- Diskusjon: "Hvordan organisere injeksjonspoliklinikken for fremtiden."

Gruppe 3: Yngre Oftalmologer-gruppen ledet av Helgi Davíð Björnsson og Ritika Gupta

 

19.00               Sosialt program:

Buss fra Soria Moria kl. 19 til Josefines vertshus

Middag kl. 19.30

Antrekk: Uformelt

 

FREDAG 03.11.17

09.00-13.15    "Etterutdanningskurset ved kursleder Kristian Fossen: Netthinnekirurgi 2017 – når skal hvem opereres hvordan? Og hva kan pasienten forvente?"

0900-0910      "Innledning"                                                                                                                           Kristian Fossen, Universitetssykehuset Nord-Norge

0910-0930      "Kataraktkirurgi, komplikasjoner og PPV"                                                                       Tor Elsås, St. Olavs Hospital

0930-0950      "Refraktiv kirurgi og bakre segment"                                                                                    Pål Varhaug, Haukeland Universitetssykehus

0950-1010      "Corpusblødning av ukjent årsak"                                                                                       Nina Angelsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

1010-1015      Spørsmål/diskusjon

1015-1035      Pause

1035-1055      "Amotio. Dagens behandlingsstrategiar." Marta Haugstad, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1055-1115      "Proliferativ diabetisk retinopati - timing, kirurgi, alternativer?"                                       Ingar Stene-Johansen, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1115-1135   "Skader"                                                                                                                                 Nils Erik Boonstra, Haukeland Universitetssykehus

1135-1145      Spørsmål/diskusjon

1145-1205      Pause

1205-1225      "Makulahull"                                                                                                                           Vegard Forsaa, Stavanger Universitetssykehus

1225-1245      "Epiretinal fibrose"                                                                                                               Sammy Basit, St. Olavs Hospital

1245-1305      "Kirurgi ved subretinale blødninger"                                                                                     Ragnheidur Bragadottir, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1305-1315      Spørsmål/diskusjon

13.15-14.30    Lunsj

14.30-18.00    Årsmøte for Norsk Oftalmologisk Forening

1.Velkommen ved Bente Haughom

2.Velkommen til nye medlemmer

3.Utdeling av priser/fond

4. Informasjonssaker

15.30-16.00    Pause med kaffe og baguetter

16.00-18.00    Årsmøte for Norsk Oftalmologisk Forening fortsetter

5.Valg av møteleder, referent, protokoll

6.Godkjenning av innkalling og dagsorden

7.Minneord 

8.Styrets årsberetning. Rapporter fra komitéer

9.Revidert regnskap for 2016, foreløpig regnskap for 2017.

10.Kontingent assosierte medlemmer. Budsjett for 2018.

11.Innkomne forslag:

12. Votering: Nye kapitler til Kvalitetshåndboka  

13.Valg av styremedlemmer (Nestleder, styremedlem og  varamedlem)

 

19.00              Sosialt program:

Festmiddag på Soria Moria

Middag kl. 19.30

Antrekk: Pent og festlig

Buss fra Soria Moria kl. 23.30 til Oslo sentrum

 

LØRDAG 05.11.17

08.45-13.00    Frie faglig foredrag inkl. SOE forelesning (Inngår i de 11 obligatoriske kurstimer)

13.00-13.05    Takk for nå v/leder Bente Haughom

13.05              Lunsj