NOF høstmøte 2017 - påmelding og program

Nå er det mulig å melde seg på NOF høstmøte 2017 som arrangeres Torsdag 02.11.17 - Lørdag 04.11.17 ved Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Det er også åpnet for påmelding til Barneoftalmologisk formøte.

NOF høstmøte 2017 - påmelding og program


Frist for påmelding til høstmøtet er mandag 2. oktober. Det vil være mulighet for etterpåmelding frem til 15. oktober, men hotellrom kan da ikke garanteres. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen også gjelder for foredragsholdere. Meld deg på høstmøtet 2017 her.

Formøte i Pediatrisk oftalmologi: Ingen møteavgift verken onsdag kl. 13-17 eller torsdag kl. 9-11.30, viser til program nedenfor. Meld deg på Pediatrisk formøte onsdag den 01.11.17 her. 

PROGRAM FOR HØSTMØTET 2017

 

ONSDAG 01.11.17

13.00-17.00 Formøte i Pediatrisk oftalmologi i samarbeid med Ortoptist foreningen.                 Sted: Øyeavdelingen Ullevål

- 1300-1500: Funksjonelle synsvansker

- 1500-1530: Kaffepause

- 1530-1700: Case presentasjoner

 

TORSDAG 02.11.17

09.00-11.30 Barneoftalmologisk formøte på Soria Moria hotell og konferansesenter

- 0900: Utredning og oppfølging av pasienter med albinisme.
Overlege Nina Angelsen, Øyeavdelingen, UNN

- 0930: Aniridi – genetisk oversikt.
Overlege Erlend Sommer Landsend, Øyeavdelingen, OUS

- 1000: Kaffepause

- 1030: Kasuistikker

- 1110: Informasjon om ROP-registeret
Overlege Dordi Austeng, Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital

11.30-13.00    Lunsj

13.00              Leder i NOF ønsker velkommen til høstmøtet 2017

13.05-14.50   Young Ophthalmologist program ledet av Ritika Gupta

- 13.05-13.20: "Informasjon om YO i Danmark. Hvordan det er organisert der, hva de gjør etc." Marie Louise Rasmussen

- 13.25-13.45: "Utbildningen till ögonläkare i Stockholm i snabb förändring." Stefan Seregard

- Pause 15 min

  - 14.00-14.20: "Tips & tricks i okulopastikk. Opplæring av LIS i okuloplast kirurgi.   Hvordan det er organisert? Hva de får gjøre? Utfordringer etc." Ingeborg Lund Grønning​

  - 14.20-14.50: "Hvordan det er å jobbe som ung spesialist ute privat. Utfordringer. Hvordan komme seg ut på markedet? Fordeler/ulemper iforhold til sykehus." James Mcpherson​ og Pia B. Wadel-Andersen

15.00-18.00    Gruppesamlinger. Gruppesamlingene går parallelt og tidspunkt kan variere innen gruppene.

Gruppe 1: Norsk Glaukomselskap ledet av Tor Grøndahl

- Generalforsamling

- "HFDS by the man behind the method." Dr Bojan Pajic fra Sveits  

- "Erfaringer med HFDS." Dr Aleksandar Pavlovic, øyeavdelingen Vestre Viken Drammen  

 - "Erfaringer med XEN implantat fra Allergan." Dr Alietha Vorren, øyeavdelingen St.Olavs  Universitetssykehus   

- Pause

- "Erfaringer med Istent inject fra Glaucos". Dr Jon  Klokk Slettedal, øyeavdelingen Oslo Universitetsykehus.

 - "Cataract og Glaucom operasjon separat eller kombinert." Dr Marit Fagerli, øye avdelingen St.Olavs Universitetssykehus    

- "Nytt fra BACS  (The Bergen Angle Closure Study)." Dr Jan Askvig, Bergen øyelegesenter 

Gruppe 2: "Intravitreal injeksjonsbehandling – hva kan vi lære av hverandre?" Ledet av    Dordi Austeng og Morten C. Moe

- "Erfaringer og læringsmomenter fra Trondheim/Stavanger."

- "Erfaringer fra Oslo med bruk av apoteket for produksjon av ferdigopptrukne sprøyter."

- Diskusjon: "Hvilke konsekvenser får rapporten fra Helsetilsynet når det gjelder prosedyre for intravitreale injeksjoner?"

- Pause

- "Erfaringer med sykepleierdrevet injeksjonspoliklinikk."

- Diskusjon: "Hvordan organisere injeksjonspoliklinikken for fremtiden."

Gruppe 3: Yngre Oftalmologer-gruppen ledet av Helgi Davíð Björnsson og Ritika Gupta

- Kort orientering om ny spesialitetsstruktur og læringsmål

 
- Fordeler / ulemper med Fagutvalg av leger i spesialisering (FUxx) evt også beslutning om dette er ønskelig i øyefaget

 
- Innspill fra Sverige og Danmark

 
- Konkluderende kommentarer

 

19.00               Sosialt program:

Buss fra Soria Moria kl. 19 til Josefines vertshus

Middag kl. 19.30

Antrekk: Uformelt

 

FREDAG 03.11.17

09.00-13.15    "Etterutdanningskurset ved kursleder Kristian Fossen: Netthinnekirurgi 2017 – når skal hvem opereres hvordan? Og hva kan pasienten forvente?"

0900-0910      "Innledning"                                                                                                                           Kristian Fossen, Universitetssykehuset Nord-Norge

0910-0930      "Kataraktkirurgi, komplikasjoner og PPV"                                                                       Tor Elsås, St. Olavs Hospital

0930-0950      "Refraktiv kirurgi og bakre segment"                                                                                    Pål Varhaug, Haukeland Universitetssykehus

0950-1010      "Corpusblødning av ukjent årsak"                                                                                       Kristian Fossen, Universitetssykehuset Nord-Norge

1010-1015      Spørsmål/diskusjon

1015-1035      Pause

1035-1055      "Rhegmatogen amotio. Dagens behandlingsstrategiar." Marta Haugstad, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1055-1115      "Proliferativ diabetisk retinopati - timing, kirurgi, alternativer?"                                       Ingar Stene-Johansen, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1115-1135   "Skader"                                                                                                                                 Nils Erik Boonstra, Haukeland Universitetssykehus

1135-1145      Spørsmål/diskusjon

1145-1205      Pause

1205-1225      "Makulahull"                                                                                                                           Vegard Forsaa, Stavanger Universitetssykehus

1225-1245      "Epiretinal fibrose"                                                                                                               Sammy Basit, St. Olavs Hospital

1245-1305      "Kirurgi ved subretinale blødninger"                                                                                     Ragnheidur Bragadottir, Oslo Universitetssykehus Ullevål

1305-1315      Spørsmål/diskusjon

13.15-14.30    Lunsj

14.30-18.00    Årsmøte for Norsk Oftalmologisk Forening (Sakspapirer)

1.Velkommen ved Bente Haughom

2.Velkommen til nye medlemmer

3.Utdeling av priser/fond

4. Informasjonssaker

Orientering nye førerkortregler ved Øystein Kalsnes Jørstad

Brillerefusjon for barn ved Vibeke Dons Wankel

Diabetes; Nord Sør gruppa ved Geir Bertelsen

KØ2-utvalget ved Alexander Skau

NOK 2018. Påminnelse og oppdatering ved Morten C. Moe

15.30-16.00    Pause med kaffe og baguetter

16.00-18.00    Årsmøte for Norsk Oftalmologisk Forening fortsetter

5.Valg av møteleder, referent, protokoll

6.Godkjenning av innkalling og dagsorden

7.Minneord 

8.Styrets årsberetning. Rapporter fra komitéer

9.Revidert regnskap for 2016, foreløpig regnskap for 2017.

10.Kontingent assosierte medlemmer. Budsjett for 2018.

11.Innkomne forslag:

12. Votering: Nye kapitler til Kvalitetshåndboka  

13. Valg 

 

19.00              Sosialt program:

Festmiddag på Soria Moria

Middag kl. 19.30

Antrekk: Pent og festlig

Buss fra Soria Moria kl. 23.30 til Oslo sentrum

 

LØRDAG 05.11.17

08.45-13.05   Frie faglige foredrag NOF Høstmøte

08:45   Diabetesretinopati hos pasienter med diabetes type 1 i Vest-Norge.            Ragnhild Wivestad Jansson, Karl Ove Hufthammer, Jørgen Krohn, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

08:55   ”Observe and plan” – ny metode for langsiktig behandlingsplan ved eksudativ AMD                                                                                                          Tora Morken, Marit Fagerli, Dordi Austeng, Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital

09:05   ”Prosjekt Øyenstikker” – en randomisert kontrollert studie som sammenligner leger og sykepleiere som utfører intravitreale injeksjoner                  Stine Bolme, Dordi Austeng, Tora Sund Morken, Turid Follestad, Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital

09:15   Ett år med intravitreale injeksjoner ved sykepleiere i ”fast track” parallelt med injeksjoner ved lege i ”slow track”                                                                      Morten Hove, Haukeland Universitetssykehus

09:25   Apotekopptrukne Eylea-sprøyter – 1 ukes lagring påvirker ikke proteinstruktur eller binding til VEGF                                                                        Magne Sand Sivertsen, Øystein Kalsnes Jørstad, Algirdas Grevys, Stian Foss, Morten C. Moe, Jan Terje Andersen, Oslo universitetssykehus, Ullevål

 09:35   3D digital netthinnekirurgi                                                                              Ragnheiður Bragadóttir, Oslo universitetssykehus, Ullevål

09:45   Makulahullkirurgi ved øyeavdelingen Oslo universitetssykehus                    Ingar Stene-Johansen, Oslo universitetssykehus, Ullevål

09:55  Utstilling/pause

10:25   Analyse av tårevæsken ved aniridi                                                                Erlend Christoffer Sommer Landsend, Tor Paaske Utheim, Oslo universitetssykehus, Ullevål

10:35   Bruk av resolviner som en ny metode for å behandle øyeallergi og tørre øyne                                                                                                                        Nora Botten, Marit Lippestad, Robin R. Hodges, Charles Serhan, Jeffery Bair, Tor P. Utheim, Darlene A. Dartt, Schepens Eye Research Institute, Harvard Medical School /  Tørreøyneklinikken / Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

10:42   Hypoxia Favors Maintenance of Undifferentiated Epidermal Cell Phenotype for Potential Treatment of Limbal Stem Cell Deficiency Following One-Week Storage                                                                                                                  Rok Kosmina (first author), Tor P. Utheim, Kim A.TønsethSjur Reppe, Nina F. Edin, Joe A. Sandvik, Amer Sehic, Linda H. Bergersen, Catherine J. Jackson (last author) Tørreøyneklinikken / Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo / Oslo universitetssykehus, Ullevål og Rikshospitalet

 10:49   Bevaring av stamcellefenotype i dyrkede epidermale cellelag                      Håkon Ringstad, Tor Paaske Utheim, Kim A. Tønseth, Catherine J. Jackson, Oslo universitetssykehus, Ullevål / Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

10:55   Konjunktival mikrosirkulasjon beskrevet med ODIN-konseptet                        Anne Kari Kvernebo, Oslo universitetssykehus, Ullevål

 11:05   Strukturert journal i norske øyeavdelinger                                                    Thomas Bærland, Oslo universitetssykehus, Ullevål

11:15   Dr. Jon S. Larsens stiftelse                                                                            Introduksjon ved Karin Amlie Sandvand, styret Dr. Jon S. Larsens stiftelse           Dr. Jon S. Larsens forelesning: "Utvidete genetiske analyser fra et øyeperspektiv" Cecilie Bredrup, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

 

11:30   Utstilling/pause

12:00   Første års erfaring med ”Descemets-membran-endotelkeratoplastikk” (DMEK)                                                                                                                   Alietha Vorren, Karim Amini, Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital

12:10   Antiseptisk effekt av langtidsbehandling med lavkonsentrert Povidone-Iodine i konjunktiva før kataraktkirurgi                                                                        Simon Wass, Dordi Austeng, Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital

12:20   Pediatrisk kataraktkirurgi med ”bag-in-the-lens-teknikk”                                Nils-Erik Boonstra, Olav H. Haugen, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

12:30   ”Tørrtrening” i strabismekirurgi på modelløye                                                 Olav H. Haugen, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

12:40   Dacryocystorhinostomi (DCR) – et tverrfaglig samarbeid mellom ØNH- og øyeavdelingen                                                                                                    Nicolai Nicklasson, Inger Giertsen, Vestre Viken, Drammen sykehus

12:50   SOE-forelesningen: ”Makulahull 1869–2017”                                                Vegard Forsaa, Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus

13:05   Avrundende ord v/leder Bente Haughom

13:15  Lunsj