Læringsnotat fra Helsedirektoratet: "Infeksjon etter injeksjon i øyet"

Det er Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten som mottar meldinger om alvorlige hendelser eller nesten-hendelser i klinisk virksomhet. Denne oppgaven har de hatt fra 2012.

Dersom det kommer melding om flere hendelser av samme type, lager Meldeordningen såkalte "læringsnotater". Disse notatene er utarbeidet av spesialister innen det aktuelle fagområdet.

Dette notatet omtaler infeksjon i øyet etter intravitreal injeksjon – og forslag til forebyggende tiltak som kan redusere risikoen. Klikk på linken nedenfor for å se læringsnotatet:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1332/Laeringsnotat_oyeinfeksjon.pdf