Styret

Det nye styret ble konstituert ved overgangs-styremøtet i januar 2016.

Kontakt:/contact: nofstyre@gmail.com

member
member

Kristen K. Realfsen

Nestleder
Arbeidssted: Bergen Øyelegesenter

member

Helgi David Bjørnsson

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS

member

Martin Andreas Ystad

Medlem
Arbeidssted: Kirurgisk klinikk - Sykehuset i Vestfold

member

Nina Krøll Angelsen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Rønnaug Brandser

Varamedlem
Arbeidssted: Midtbyen Øyeklinikk AS
Telefon: 73512823

member

Tina Dale Brauti

Varamedlem
Arbeidssted: Lege Tina Dale Brauti