NOF møter

Møter i regi av Øyelegeforeningen

Årsmøtet
Foreningens årsmøte er lagt til fredag ettermiddag under høstmøtet og etterfølges av foreningsmiddag på kvelden.

Høstmøtet
Styret i NOF i samarbeid med etterutdanningskomitéen har ansvar for Høstmøtet som avholdes årlig i månedsskiftet oktober/november.  Møtet avholdes i Oslo. Høstmøtet ble fra 2016 utvidet med en dag og består av forkurs fra torsdag etter lunsj, kurs fredag formiddag, foreningssaker inkl. Årsmøtet fredag ettermiddag og frie faglige foredrag lørdag formiddag der alle foreningens medlemmer kan melde på foredrag innen en annonsert frist. Fredag kveld avholdes det Årsfest med middag.

Vårmøtet
Vårmøtet er foreløpig avviklet. Det siste vårmøtet ble avholdt i Bergen våren 2015. Vårmøte ble avholdt på vårparten annet hvert år, oddetallsår. Arrangørby rullerte mellom de byer i Norge som har Øyeavdeling. Øyemiljøet i arrangørbyen hadde ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementet mens det faglige innholdet ble koordinert av etterutdanningskomitéen.