Siste versjon av program for Høstmøtet kan dere lese ved å klikke på linken under.

 

Høstmøte program siste versjon.xlsx

Legeforeningen har godkjent Høstmøtet som 12 tellende kurstimer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.  Det medfører at man kan får refusjon for reise og opphold fra fond III. Nok en god grunn til å delta på Høstmøtet! 

Det nærmer seg nok en gang høstmøte og fristen for innsending av abstract er som tidligere 31. august. Det er ikke mange ukene igjen etter ferien. Se høstmøtesidene for mer info.

Under generalforsamlingen i Nordisk Ortopedisk Forening under NOF-kongressen i Linköping ble Ketil Holen fra Trondheim utnevnt til æresmedlem.