Faggruppe for osteoporose og benhelse

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Norsk forening for lavenergibrudd (FFN Norge) stiftes!

26. april 2018 i Oslo blir det seminar om Eldre med brudd. Samme dag vil Norsk forening for lavenergibrudd stiftes. Denne foreningen vil bli den norske delen av det internasjonale nettverket Fragility Fracture Network (FFN). Nettverket jobber for at pasienter med lavenergibrudd skal få bedre peri-operativ omsorg, kirurgisk behandling, rehabilitering og sekundær profylakse. Dette skal skje gjennom forskning og utdanning samt endring av helsepolitisk fokus mot denne sårbare og voksende pasientgruppen. 
Hold av torsdag 26. april 2018. Mer informasjon og program kommer snart. 

 

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

FOBs behandlingsveileder ved lavenergibrudd er revidert og kan nå lastes ned i versjon 3. Den viktigste endringen er en forenkling av anbefalt dosering med D-vitamin boost etter hoftebrudd. Hensikten med veilederen er å hjelpe ortopeder med utredning og behandling av osteoporose hos pasienter som behandles for et lavenergibrudd. Veilederen bygger på europeiske og amerikanske retningslinjer, litteratursøk og bidrag fra norske eksperter. I tillegg har veilederen vært til høring blant landets ortopeder.

lavenergibrudd.no

FOB har kjøpt rettighetene til domenet lavenergibrudd.no. Du kan nå skrive “lavenergibrudd.no" i nettleseren for å komme direkte til våre sider. Det vil nå bli lette å huske nettadressen, og forhåpentligvis vil dette øke antall besøkende.

 

Styret i FOB

Frede Frihagen (leder) (ffrihagen@gmail.com)

Jan Erik Gjertsen (nestleder)

Ragnhild Øydna Støen (sekretær)

Trude Basso (styremedlem)

Stefan Bartels (styremedlem)

Wender Figved (vara)

 

Medlem

Vi har ca. 200 medlemmer i form av en e-post adresseliste med interesserte, flest ortopeder, men også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent.

Send e-post til osteoporosenof@gmail.com for å bli medlem!

 

Kommende kurs/kongresser

7th FFN Global Congress 2018, Dublin 5-7. juli 2018.

WCO-IOF-ESCEO – World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Firenze 23.-26. Mars 2017 og Krakow 19.-22. April 2018.

 NoFRACT

FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.

NoFRACT går så det suser! Vi har ved utgangen av 2016 fanget over 13400 nye brudd, tilbudt utredning til 88% og utredet 76% - det er gode tall i FLS sammenheng, og vi har behandlet over 4300 pasienter med antiosteoporosemedisiner - det er 43% av de som er utredet. Tallene vil bli presentert på Høstmøtet 2017. 

 NoFRACT på helsenorge.no.

NoFRACT på Facebook

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture, en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd. 

Mer om osteoporose og lavenergibrudd

IOF – International Osteoporosis Foundation

 

Artikler

Hvis bare noen hadde tenkt på det... -Hva kan vi gjøre for å unngå neste lavenergibrudd?,

L.B. Solberg, T. Basso, F. Frihagen. Kirurgen nr. 1 2015.

 

Nå kan ortopeder enkelt starte behandling av osteoporose hos pasienter med brudd

K.K. Jenssen. Norsk Ortopedpost nr. 4. November 2015.