Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)

Leger i Ortopedisk forening er en underforening av Norsk ortopedisk forening. LIOS er for LIS-leger i ortopedi og skal fremme kontakt mellom utdanningskandidater i ortopedi i Norge og utlandet , samt støtte faglig og vitenskapelig arbeid. Vi håper å fremme rekruttering til faget og å inspirere medlemmene. LIOS deler også ut en hederspris hvert år til en spesialist som har gjort en særlig innsats for LIS-leger innen ortopedi.

LIOS kan kontaktes på e-post: styret@lios.no, eller via LIOS facebook-side, (søk på "leger i ortopedisk spesialisering")

Spesialistkomiteen trenger et nytt LIS-lege-medlem, og her er en enestående sjanse til å reise rundt til alle sykehus i kongeriket som driver utdanning av spesialistkandidater innen ortopedisk kirurgi.

Ønske om høyere svarprosent på spørreundersøkelsen om behandling av håndleddsbrudd.

Send inn kandidater for Hedersprisen 2015!

"The Bone and Joint Journal", tidligere kjent som "Journal of Bone and Joint Surgery" (JBJS)

Få magasinet GRATIS hjem i postkassen du også!

Vi hadde vårt første styremøte etter haustmøtet i Trondheim 7. mars, der vi oppsummerte status og planla vegen vidare.

 

Helsedirektoratet har foreslått endringer i spesialiseringsregler i ortopedi.

Mer om emnene

For krav til spesialiteten ortopedisk kirurgi og relaterte opplysninger; sjekk linken til høyre på siden